Kulturopplevelser i Oslo

I Oslo finner du så mange mulige kulturopplevelser at det er helt enormt, nesten overveldende, hvis du flytter dit fra et lite sted. Kultur er som kjent tett knyttet til skapende kunst – på sett og vis kan man si at kunsten er med på å skape eller forme kulturen, mens kulturen bærer eller videreformidler kunstens uttrykk og former. I Oslo er det god plass til både den mer avantgarde kunsten og den mer vidtfavnende kulturen. Det er både finkultur og masse- eller breddekultur, kulturopplevelser er å finne nesten på hvert gatehjørne.

Hva som er kunst er det mange som er uenige om, og man strides også om hvorvidt kunsten egentlig har noen betydning for samfunnet, eller om den har mindre å si for menneskene nå enn før. Hvordan en kunstnerisk kanon blir til kulturopplevelserkan virke noe uklart, men det man kan si er at de kunstnere som lever videre som regel er de som skaper seg en stor tilhengerskare ikke bare i sin egen generasjon, men også i den neste. En utøvende kunstner som makter å engasjere og øve innflytelse på andre over tid er dermed med på å skape det vi kanskje kan kalle tidløse kulturopplevelser.

Bredde i kulturopplevelser

Kulturopplevelser kan være så mangt. Å se på en god amerikansk serie på tv kan også være en kulturopplevelse. Noen vil også regne idrett som en del av kulturen. Men når man snakker om kulturopplevelser til vanlig, tenker man på noe som er litt mer opphøyet og åndelig. Å gå i filmklubben for å se på en klassisk film og kanskje få med seg et foredrag om filmen eller regissøren fra en dyktig formidler er noe annet enn å bare se på det siste mølet fra Hollywood. Med andre ord krever kulturopplevelser litt mer av deg, men du får potensielt også mer igjen.