Kultur guide og bokklubb

Noen ganger kan det være vanskelig å føle at en får innpass i kulturen – og da menes ikke den allmenne kulturen i samfunnet, men heller den mer opphøyede kulturen som kan synes forbeholdt «de fine» eller de med mest utdanning og ressurser. Slik trenger det imidlertid på ingen måte å være. Ved å bli med i en bokklubb kan du få nybokklubb kunnskap, en ny fintfølelse, og bli guidet gjennom en virkelighet du kanskje hittil har følt deg utestengt fra. Medlemskap i en bokklubb kan derfor være en svært viktig del av et prosjekt som går ut på å styrke ens kulturelle kapital.

Det er mange måter å bli med i en bokklubb på. Den vanligste i dag er kanskje å bli med i en klubb som tilhører eller samarbeider med forlagene, og sender deg en bok en gang i måneden. Det er imidlertid mye som tyder på at det ikke er verdt det å være med i en slik bokklubb. I dag har forlagene kun vekt på å få solgt bøker, og er ikke så opptatt av bokklubbene også har en pedagogisk og kulturell funksjon. De er i bunn og grunn rene kommersielle foretak, og bryr seg lite om din vekst som menneske.

Tradisjonell bokklubb – en kulturell livbøye

Derfor kan det i stedet anbefales å bli med i en tradisjonell bokklubb, kanskje sammen med noen du kjenner litt fra før. Da kan dere møtes en gang i uken eller hver fjortende dag for sosialt samvær og stimulerende samtale om en viktig eller interessant bok som dere selv har plukket ut. Får man en god kombinasjon av mennesker som er beleste med de som har mye livserfaring kan det være et fantastisk utgangspunkt for gode samtaler og meningsbrytninger. Dette er en aktivitet som passer for både kvinner og menn, unge og gamle, så det er bare å komme i gang!